Forfatteren selv

Alle materialer er skrevet og redigeret af undertegnede. Jeg har gennem de sidste 25 år drevet selvstændig virksomhed i form af dette forlag (startende med materiale til WP 4.2), sideløbende med min hovedbeskæftigelse som underviser ved TietgenKompetenceCenter (Tietgen) i Odense.

Gennem de sidste 20 år har jeg fuldtids været ansat på kursusafdelingen med undervisning inden for It - primært inden for kontorpakker og edb-bogføringsprogrammer - og diverse "hjælpeopgaver". Gennem disse år har jeg undervist op mod 10.000 kursister, hvilket giver et godt grundlag og udgangspunkt for udarbejdelse af materialer, når man kender kursisternes forudsætninger og behov.

Udgangspunktet for min undervisning og mit materiale (min pædagogiske indfaldsvinkel) har altid været, at kursisterne skal have en generel information om emnet - de skal forstå, hvad det drejer sig om - hvorefter de kan løse en opgave ved hjælp af få stikord og instruktioner og næste opgave skulle gerne kunne løses uden de store problemer. Materialet tjener i den sammenhæng som generelt opslagsværk, hvilket også er vigtigt, når de kommer hjem. 

Materialerne har gennem årene været anvendt i mere end 50.000 eksemplarer - primært på landets handelsskoler, men også på tekniske skoler, gymnasier, universiteter, private EDB-firmaer, AOF, VUC, private firmaer og offentlige institutioner til intern undervisning m.m. I denne forbindelse retter jeg en stor tak til mine kolleger landet over, som kommer med gode råd, ris og ros.

Egentlig er jeg uddannet ED i tysk, med tidligere undervisning i dette fag og andre handelsskolefag, som maskinskrivning, regnskab m.m. Er således delvis autodidakt på IT-området, men har været med fra starten, taget en del kurser, været systemadministrator, It-vejleder og har en MOUS-Master (Microsoft Office User Specialist) i Microsoft produkterne. Derudover har jeg deltaget i en del pædagogiske kurser, pædagogisk udvikling og er pædagogisk vejleder.

Laila Larsen